Po której stronie wózka inwalidzkiego stoi Twój Bóg?

Po której stronie wózka inwalidzkiego stoi Twój Bóg?

Niegodna i upadlająca sytuacja, w jakiej znaleźli się protestujących w Sejmie, pokazuje prawdziwe oblicze władzy, która przy wsparciu biskupów ignoruje i cynicznie obraża tych, o których powinni dbać w sposób szczególny. Zgodny z religijnymi uczuciami.

Protest będzie trwał i myślę, że tym razem protestujący nie odpuszczą z powodów godnościowych, bo są traktowani przez polityków PiS, jak trędowaci. Rząd jest na tyle bezczelny, że odtrąbił sukces negocjacji, które prowadził sam z sobą. W wyniku zażartej i konstruktywnej debaty, Rząd ustali sam ze sobą wynik negocjacji: Zapłacimy niepełnosprawnym w towarach…, tak jak by funkcjonowali w patologicznej rodzinie, w której żywa gotówka, to puste flaszki po winie na stole i zaniedbane dzieci.

My jesteśmy apolityczni, jesteśmy rodzicami dzieci niepełnosprawnych, a w żaden sposób nie jesteśmy związani z politykami.

Rodzice i ich dzieci protestujący w Sejmie

Mówi się, że nikt nie jest sprawiedliwy we własnej sprawie. Skoro jednostki mają z tym problem, to co powiedzieć o zbiorowisku cynicznych cwaniaków, którzy pod logo “prawa i sprawiedliwości” odwracają pojęcie “sprawiedliwości” i w jej miejsce wstawiają jawną niesprawiedliwość, kłamstwo, ignorancję i prostacką butę?

Politycy PiS wydobywają ze swojego elektoratu zalegający szlam uprzedzeń i stereotypów, które nabyli i akceptują bez sprawdzania, czy to, co uważają i to, co mówią, ma jakikolwiek sens. To środowisko jest związane z katolickimi hierarchami, wychowane w salkach katechetycznych, w których nic się nie zmieniło od czasów upadku komunizmu. Ówczesne kółka różańcowe dokonywały przewrotu ustrojowego modlitwą różańcową, dzisiaj organizują krucjaty różańcowe, aby głęboka komuna po raz drugi, utrwaliła swoją władzę.

PiS zdefraudował miliardy złotych, używa struktur demokratycznego państwa do wprowadzanie dyktatury finansowych cwaniaków, mitomanów i szaleńców. Rząd, gdyby chciał, to by pieniądze dla niepełnosprawnych znalazł. Tu chodzi o bolszewicką “nieugiętość”, nie po to pozbawiali niepełnosprawnych możliwości głosowania korespondencyjnego, żeby im teraz płacić żywą gotówką.

Skala destrukcji, podziałów społecznych oraz zakłamania tej władzy osiągnęła masę krytyczną. Uprawomocnia się świat stworzony przez ludzi bez empatii, którzy są pod wpływem złych idei i złych przywódców. To środowisko ma skrzywione myślenie, są zacofanymi ignorantami, którym brak podstawowej edukacji społecznej i umiejętności współodczuwania. Najlepiej to widać po ich stosunku do protestujących osób w Sejmie. Każdy pisowiec, który był u protestujących, wyglądał sztucznie, jak kupka nieszczęścia. Unikali bezpośredniego kontaktu wzrokowego, jakby mieli się zaraz czymś „zarazić” i to nie przypadkowe skojarzenie. Prezes twierdzi, że uchodźcy też zarazki roznoszą.

Obłuda podwójna, bo w tle lecą modły.

Wendetę Kaczyńskiego popierają katoliccy kapłani, którzy kropidłem i hostią wspierają dojną zmianę, z której doją tyle, ile da państwowy bankomat. Biskupi, są przeciwni masowym protestom wobec władzy, która depcze Ustawę Zasadniczą i elementarne zasady współżycia.

Jak głęboka jest skala tej patologi, pokazują sami politycy PiS. Jeden twierdzi, że przekaz propagandowy płynący z rządowej TYP kierowany jest to tych prostych, nierozgarniętych ludzi, a drugi w trakcie spotkania z elektoratem w luźnej atmosferze oświadcza, że większość działań rządu to taki pic na wodę fotomontaż na potrzeby lewaków.

…, ale że nagrody?

“Należały się, rewolucja kosztuje!”

Im bardziej prymitywny komunikat, tym lepiej trafia do warstwy, betonowego elektoratu Kaczyńskiego. Dotychczasowe kadry zaczynają opuszczać tonący statek MS “Gówniana Zmiana” pod banderą Episkopatu i toruńskiego sekciarza.

Ci, których nie stać na to, aby ramię w ramię stanąć razem z Jezusem po właściwej stronie wózka inwalidzkiego, są bezwolni wobec decyzji jednego człowieka, który obecnie sam mierzy się z poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi.

Jeżeli na oczach całej Polski można traktować dzieci jak zakładnika do swoich interesów, to boję się, że w zaciszu domów może być niestety tak samo.

Poseł RP Żalek

Poseł Żalek jest reprezentantem konkretnego typu elektoratu, którego podejście do bliźniego, cechuje wręcz chorobliwa podejrzliwość i przypisywanie “innym” złych intencji. Te postawy zostały zaczepione i są legitymizowane przez Episkopat, który zamiast stosować się do nauk Jezusa, wspiera brudną moralnie władzę.

Kościół, gdzie mógł, tam upchnął swoich urzędników-czekistów religijnych. W każdym możliwym urzędzie, resorcie państwowym, wojsku, szkole, szpitalu, są kapelani sowicie opłacani z państwowej kasy. Sprzedają usługi, które dostali za darmo i tak też mieli je oddawać innym, służąc tym strapionym, słabym, chorym, niepełnosprawnym, umierającym.

Czy sejmowi kapelani już byli wesprzeć duchowo protestujących niepełnosprawnych wraz z ich rodzinami? Czy może jest tak, jak w przypadku dzieci niepełnosprawnych, którym to księża odmawiają prawa do spełniania sakramentów, twierdząc, że nie są w stanie przyjąć Jezusa do serca z powodu swojej niepełnosprawności? Czy księża nie widzą sprzeczności, między chrzczeniem niczego nieświadomych noworodków, a zabranianiem dziecku niepełnosprawnemu przystępować do sacrum?

Kościół po raz kolejny udowadnia, że działa wbrew wartościom, które głosi. Kto wyedukował rządzących? Jakich nauk udzielił im Kościół, skoro stoją po stronie kłamstwa?

[To jeden z powodów, dzięki którym jestem ateistą.]

W “rewolucyjnym” szale niszczenia wszystkiego wokoło siebie nie są zdolni do refleksji i oceny szkód, które robią.

Tym bardziej irracjonalnie brzmią pisowskie propozycje zmiany Konstytucji.

W projekcie PiS , katalog sytuacji, w których można ograniczać wolności obywatelskie w zasadzie jest otwarty. […] Jest to propozycja idąca w kierunku zakończenia demokracji w Polsce. 

W art. 21 czytamy: “W przypadkach określonych w ustawie sąd może nakazać poddanie osoby, która ze względu na zaburzenia psychiczne stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia lub nietykalności cielesnej innych osób, zabiegom medycznym zmniejszającym to zagrożenie”.

Jakich zabiegów? Lobotomia? Kastracja?

“Nie ma nic gorszego aniżeli aktywna głupota.”… która rządzi

Niepełnosprawność dotyczy nas wszystkich.

W co czwartej polskiej rodzinie żyje przynajmniej jedno dziecko lub dorosły z niepełnosprawnością – wrodzoną lub nabytą.

Nie możemy zgadzać się na protekcjonalne traktowanie naszych bliskich.

Protest RON to nic innego jak „Sprawdzam!” wypowiedziane przez wyborców PiS-u. To nic innego, jak upomnienie się o realizację obietnic wyborczych.

Rządzący to nie święte krowy, a osoby, które mają obowiązek reprezentować nasze interesy.

Pokażmy im, że my się nie cofniemy!

Presja ma sens!

DZIEŃ PRÓBY. 12 maja zbieramy się przed Sejmem

PS

Widzimy się ma Marszu Wolności?

Please follow and like us:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *