Religie w pigułce

W każdej religii główną postacią jest bóg, który opiekuje się ludźmi na ziemi. Na świecie najbardziej dziś znane są dwie religie monoteistyczne, chrześcijaństwo i islam. Islam jest religią stosunkowo nową, ale podobnie jak chrześcijaństwo, swoje korzenie ma w judaizmie.

Religie w pigułce historia kościoła

Ten wykres pokazuje jak wiele istnieje wersji tego samego przesłania, czyli ofiary okupu za całą ludzkość. Głównym bogiem jest stwórca, którego imię ukrywa się w tetragramie JHWH, czyli ten który powoduje, że rzeczy się stają. Ogólna koncepcja bóstwa głównego jest raczej zawsze ta sama. Otóż jest potężny Bóg, który dba z nieba o swój lud. Pan Mocny ma władzę nad życiem po śmierci, a jedyną gwarancją są kapłani, którzy wraz z ojcami kościoła doznają osobistych objawień, na bazie których Babilońskie kulty mnożą się jak króliki. Takim ewidentnym zlepkiem nieścisłych nauk jest Kościół katolicki, który odleciał od nauk Jezusa na drugą galaktykę. Cuda oparte są na rojeniach małych dzieci lub ledwo piszących ludzi, których jedynym zajęciem w życiu było lub jest modlenie się.

Organizacje religijne powiązane z naukami Jezusa są popularne w krajach bogatych, natomiast w krajach biedniejszych lub z wielowiekową tradycją, bardziej popularny jest braminizm, różne odłamy buddyzmu, sekty oraz islam. Imamowie twierdzą, że może być tylko jedna religia na całym świecie. Przecież koran mówi, że islam jest drogą każdego człowieka, a sama księga jest najważniejszym wykładnikiem życia w zgodzie z Allahem. Muzułmanie są przekonani, że Koran scala wszystkie religie, zwłaszcza te wywodzące się z Starego Testamentu, pokazując ludzkości drogę do Allaha.

Większość wierzących , gdy ich zapytać kim jest bóg, ten który był początkiem wszechrzeczy nie bardzo wie jak odpowiedzieć. Pierwszy obraz jaki przychodzi do głowy przeciętnemu wierzącemu, to siedzący na tronie dziadek z brodą.

Poszczególne odłamy chrześcijaństwa najczęściej się wzajemnie nie lubią, bo przecież to oni mają rację, to tamci się mylą! Skąd wiedzą, że sytuacja nie jest odwrotna?

Zagwozdka nieziemska, przecież wszyscy nie mogą mieć racji – ktoś musi się mylić. Dlaczego to on, a nie ty? Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź – wiara.

Problem jednak jest w tym, że wiara się opiera logice i sceptycznemu myśleniu. Magiczne istoty łamią prawa fizyki, nie ma najmniejszego dowodu na to, że istnieją A mimo to odgrywają żywotną rolę w społeczeństwach na całym świecie.

Ani moralność, ani religia nie styka się w chrześcijaństwie z żadnym punktem rzeczywistości. Same urojone przyczyny („Bóg”, „dusza”, „ja”, „duch”, „wolna wola” – lub też „niewolna”); same urojone skutki („grzech”, „zbawienie”, „łaska”, „kara”, „odpuszczenie grzechu”). Obcowanie urojonych istot („Bóg”, „duchy”, „dusze”); urojona wiedza przyrodnicza (antropocentryczna; zupełny brak pojęcia przyczyn przyrodzonych); urojona psychologia (same samonieporozumienia, interpretacje przyjemnych lub nieprzyjemnych uczuć ogólnych, na przykład stanów nervi sympathici, z pomocą mowy znakowej religijno-moralnej idiosynkrazji – „kara”, „wyrzut sumienia”, „pokusa diabelska”, „bliskość Boga”); urojona teleologia („Królestwo Boże”, „Sąd Ostateczny”, „życie wieczne”). 

Cały świat w to wierzy; lecz w cóż nie wierzy świat cały!

 Fryderyk Wilhelm Nietzsche

Bogowie są emanacją ludzkich leków i potrzeb. Wiara wielu ludziom pomaga, bo taka jest jej podstawowa funkcja – dawać nadzieję na lepsze życie po śmierci.

Please follow and like us:

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *